Home
Pages
Teknik Mesin

Teknik Mesin


Jurusan Teknik Mesin dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan:

1. Memahami dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab profesi;

2. Dapat bekerjasama secara individu maupun organisasi;

3. Mempunyai jiwa seorang pemimpin;

4. Menganalisa, mengidentifikasi, merumuskan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem mesin;

5. Mempunyai kompetensi teknik yang mendalam terhadap satu bidang sistem ilmu teknik spesifik.